Què és la patrosil? Com vam començar?, D’on venim?....Des de finals dels setanta, els empresaris i els treballadors que ens dediquem al lloguer del so i la llum hem hagut de posar-hi molta imaginació per crear-nos els nostres propis mètodes de treball i per portar endavant el dia a dia. Vam haver d’inventar els procediments, la terminologia, les relacions laborals i, fins i tot, les mateixes eines a utilitzar (projectors, estructures, equips de so, regulacions i controls, etc.). De tal manera, vam passar de la més pura artesania a uns nivells que podríem anomenar de “tecnologia punta”. Així doncs, els inicis d’aquesta professió, tot estava per fer i semblava desenvolupar-se amb moltes dificultats, però les ganes i l’empenta de tots els professionals que composaven el sector van anar configurant una manera de funcionar i de treballar completament nova.

A la dècada dels noranta van suposar els anys de la consolidació de moltes empreses nascudes arran de la iniciativa emprenedora de molts d’aquells “tècnics” que havien comptat amb el coratge de començar a assumir cada cop més responsabilitats empresarials, laborals i jurídiques. La consolidació de les empreses de lloguer de so i il·luminació va fer que nosaltres mateixes prenguéssim consciència com a col·lectiu empresarial i consciència de que era necessària fer força i defensar els nostres interessos davant l’Administració.

Així doncs, amb la sensació que encara restava feina per fer, arribem al nou segle i als anys 2000. La inquietud de les empreses ja establertes amb una visió associativa més clara dóna un impuls decisiu a la creació de la nostra Associació, l’Associació d’Empreses de Lloguer de So i Il·luminació de Catalunya, més coneguda com a la PATROSIL.

Però la constitució només va ser un primer pas. La força de la PATROSIL ve donada per la energia de les empreses que la composem. Tenim clar que ningú no farà per nosaltres allò que nosaltres no fem per nosaltres mateixos. Els nous reptes que ens llença el mercat fan més necessària que mai l’existència de la nostra Associació. I ara com fa trenta anys, el futur és nostre i des de la PATROSIL en som conscients. Per aquest motiu, no deixem de treballar ni un sol instant en la defensa del sector, el foment per a que les nostres empreses s’actualitzin als nous moments empresarials i aconsegueixin els seus objectius amb més facilitat.

Per tot això és pel que treballem des de la PATROSIL. Per millorar el dia a dia de la teva empresa.